DAFTAR AHLI

Tujuan utama penubuhan iGURU adalah untuk menjadi barisan hadapan guru-guru muslim khusus menangani isu dalam dunia pendidikan negara.

iGURU komited untuk memperjuangkan agenda memperkasakan pendidikan yang berteraskan Islam, mengangkat martabat profesion perguruan dan mendidik masyarakat mengamalkan Islam dalam kehidupan.